Projecten

Inzicht in de ondergrondse infrastructuur door middel van proefsleuven, WarmtelinQ

HDB BV Onderzoek kabels en leidingen

Vooruitstrevend project(aanpak). HDB is onwijs trots dat wij hieraan mogen bijdragen!

WarmtelinQ is het project van Gasunie waarbij de restwarmte uit het havengebied in Rotterdam wordt opgevangen en vervolgens getransporteerd om huizen en bedrijven in Zuid-Holland op een duurzame manier te verwarmen. Warmteprojecten zorgen voor minder CO2-uitstoot en minder aardgasverbruik. Een vooruitstrevend project als je het ons vraagt!

Deze vooruitstrevendheid gaat verder in de realisatie! Voor de ontwikkeling en realisatie van deze ondergrondse leiding maakt WarmtelinQ gebruik van de expertise van HDB.
Zo mag HDB met haar 3D proefsleuvenonderzoek het beoogde tracé vooraf in beeld brengen en hier zijn wij onwijs trots op!

Wij wensen iedereen succes die aan dit prachtige project mee mag werken.