3D Ondergrond

De situatie onder de grond

3D Ondergrond in het kort

In de beginfase van een project is het belangrijk om alle stakeholders een duidelijk beeld te geven van de situatie onder de grond. 3D-beelden helpen enorm bij deze visualisatie. Omdat het ook zonder bouwkundige of technische kennis maar op één manier te interpreteren is, helpt 3D om iedereen dezelfde kant op te krijgen en sneller beslissingen te nemen tijdens overlegfases.

  • Helder inzicht voor alle stakeholders

  • Knelpunten snel bespreken en oplossen

  • Makkelijker communiceren en minder faalkosten

Zo werkt het

Op basis van openbare data en data die we zelf verzamelen, maakt HDB een 3D-beeld van de situatie boven en onder de grond. Hierbij zijn er vier opties:

  1. Proefsleuf 3D: de data die we verzamelen bij een proefsleuf, zetten we om in een 3D-beeld.

  2. KLIC 3D: de openbare data uit KLIC zetten we om in een 3D-beeld.

  3. Presentatiemodel: 3D omgevingsmodel met beeld van de situatie bovengronds (wegen, bebouwing, straatmeubilair en bomen) en onder de grond (KLIC-data en proefsleuven).

  4. Presentatie- en clashmodel: compleet 3D-beeld van het tracé, inclusief informatie over harde en zachte knelpunten en een advies om deze op te lossen.

Afhankelijk van je wensen ontwikkelen we een 3D-model dat helpt om alle stakeholders inzicht te geven in de plannen. Doordat de data visueel in beeld is gebracht, heeft iedereen meteen hetzelfde plaatje voor zich. Zo verlopen overleggen soepeler, neem je sneller beslissingen en gaan de faalkosten omlaag.

Direct aan de slag

HDB zorgt altijd voor een 3D-model dat perfect integreert in jouw processen. Daarbij gaan we voor complete ontzorging en zoveel mogelijk flexibiliteit. We kijken naar hoe jouw systemen werken en passen daar onze output op aan. Zo kun je het 3D-model direct in je eigen software integreren, zonder dat je hier extra werk voor hoeft te doen.

HDB: voorspelbaar in elk project

Polygon