Alles over

Grondradar door HDB

GPR HDB Grondradar

Direct advies van één van onze experts?

Neem contact met ons op via e-mail of bel 073 623 7227.

Polygon

Grondradar in het kort

Om de ligging van bestaande kabels en leiding inzichtelijk te maken, gebruikt HDB een grondradar. De grondradar is een complementaire onderzoeksmethodiek om meer inzicht te krijgen in de ondergrond en haar infrastructuur.  

Door middel van deze onderzoekstechniek kan een initiële indruk worden gegeneerd van de bestaande ondergrondse infrastructuur en bodemsamenstellingen. Deze onderzoeksresultaten kunnen onder andere worden gebruikt voor de CROW 500 richtlijnen. 

Waarom grondradar van HDB?

  • Een overzichtelijk rapport van de vermoedelijke ligging van kabels, leidingen en riolering.  

  • Voorkomen van graafschades en stagnatie  

  • Duidelijkheid in planning en budget  

  • Optioneel jouw eigen database via ArcGIS 

Zo werkt het

Grondradar, ook wel Ground Penetrating Radar (GPR) genoemd, zendt elektromagnetische signalen de grond in. Deze signalen echoën terug en worden door de radarantennes opgevangen. Door deze signalen in een lineair verband te leggen worden er een profiel van de ondergrondse situatie gegenereerd. Op deze manier ontstaat er een dwarsdoorsnede van de ondergrond. 

 De GPS op de grondradar geeft de precieze locatie van het gemaakte profiel door aan de veldcomputer welke alle data en informatie verzameld. Door het lopen van lijnen wordt er een zogenaamde grid gemaakt waarin alle data wordt opgeslagen. Een expert kan deze data analyseren en de vermoedelijke ligging van kabels en leidingen tot op enkele centimeters bepalen. 

Grondradar GPR HDB

Proefsleuven in combinatie met grondradar

Om de exacte ligging van kabels en leidingen te bepalen kunnen er als aanvulling op het grondradar onderzoek complementair ook proefsleuven worden gemaakt. Door middel van een proefsleuvenonderzoek wordt de exacte locatie van de ondergrondse infrastructuur in kaart gebracht.

Indien gewenst doet HDB aanvullend onderzoek naar bodemgesteldheid en ecologische aspecten. Zo kunt u rekenen op een grondig onderzoek dat van A tot Z voldoet uw eisen en wensen. Wij bieden inzicht in wat je niet ziet.