Tracéstudies & Engineering

De beste route voor kabels en leidingen

Tracéstudie in het kort

Bij een tracéstudie onderzoekt HDB de beste route voor kabels en leidingen van punt A naar B. Hierbij kijken we zowel naar ondergrondse als bovengrondse knelpunten. Denk aan kruisende leidingen en de grondwaterstand, maar ook aan bereikbaarheid voor de omgeving en straatmeubilair. Na afloop van de studie ontvang je een praktisch advies over het tracé dat we aanbevelen.

  • Voorspelbaarheid in planning en budget

  • Helder inzicht in ondergrondse route kabels en leidingen

  • Haalbaarheidstoets voor zowel tracé als uitvoering

Zo werkt het

HDB voert tracéstudies zodra het begin- en eindpunt van een nieuw tracé bekend zijn. Voordat de werkzaamheden van start gaan, brengen we alle mogelijke knelpunten in kaart. Zo bepalen we de meest efficiënte route voor een nieuw tracé. Het resultaat is een helder overzicht in 2D of 3D waarmee je direct aan de slag kunt.

Praktisch meedenken

HDB denkt in elke stap praktisch met je mee. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar theoretische uitvoerbaarheid, maar ook nadenken over de uitvoering in de praktijk. Dat varieert van een advies om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving tot de economisch meest verantwoorde route.

Omdat onze medewerkers ruime ervaring hebben in de praktijk, kun je rekenen op een advies waar je meteen mee aan de slag kunt. Zo zijn projecten beter voorspelbaar in planning en budget.

HDB: voorspelbaar in elk project

Polygon