Alles over

CROW 500 - veilig graven

CROW 500 HDB

HDB: voorspelbaar in elk project

HDB BV Expert

Direct contact met één van de experts van HDB?

Neem contact met ons op via e-mail of bel 073 623 7227.

Polygon

CROW 500 in het kort

De CROW 500 is een richtlijn die sinds 1 januari 2022 geldt voor de gehele graafketen. Dit betekent dat iedere opdrachtgever, ontwerper en beheerder moet voldoen aan deze richtlijn. Ook als de deze zelf geen graafwerkzaamheden uitvoert. Samen met de experts van HDB maak jij jouw organisatie CROW 500 proof. 

CROW 500 proof met HDB

 • Voorkomen van graafschades en stagnatie 

 • Alle nodige onderzoeksmethoden onder één dak

 • Duidelijkheid in planning en budget 

 • Ten alle tijden onafhankelijk

Wat is de CROW 500 richtlijn?

De richtlijnen zoals beschreven in de CROW 500 zijn bedoeld om schades bij graafwerkzaamheden te voorkomen. Deze richtlijnen zijn een verdieping op de WIBON (Wetgeving voor Informatie Boven- en Ondergrondse Netten). Waar de WIBON voorziet in de informatie uitwisseling over boven- en ondergrondse netten, voorziet de CROW 500 in de verdere inhoudelijke uitwerking van deze informatiestromen. Deze publicatie vervangt de CROW 250 en CROW 308 en slaat de brug tussen de praktijk en de WIBON. 

Een kennis- en procesdeel

Binnen de CROW 500 wordt er een tweedeling gemaakt tussen kennis en het proces. In het procesdeel staat beschreven uit welke fases een veilig civiel bouwproces bestaat en zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners beschreven.  

In het kennisdeel is dit proces inhoudelijk nader beschreven. De experts van HDB kunnen jou en jouw organisatie verder helpen in het juist inrichten van jullie proces, rol en verantwoordelijkheden binnen de CROW 500.  

Rollen binnen de CROW 500

De initiatiefnemer 

 • Deze rol wordt veelal als opdrachtgever beschreven en is de initiatiefnemer achter het project. 

De ontwerper 

 • De ontwerper is verantwoordelijk gedurende de ontwerpfase. 

De grondroerder 

 • De grondroerder heeft gedurende de graafwerkzaamheden de verantwoordelijkheid, maar is niet per definitie de partij die ook daadwerkelijke graaft. 

De beheerder 

 • De beheerder is verantwoordelijk voor het gebied, object, infrastructuur of netwerk.  

Fases binnen de CROW 500 

De CROW 500 beschrijft een vijftal projectfases waaruit een project bestaat, met daarna de gebruiksfase: 

Initiatieffase 

 • In de initiatieffase worden tijd en budget vrijgemaakt voor het zorgvuldig kunnen voorbereiden en uitvoeren van graafwerkzaamheden. In deze fase borgen we het voorkomen van schade aan kabels en leidingen. In deze fase is de initiatiefnemer verantwoordelijk.  

Onderzoeksfase 

 • Gedurende de onderzoeksfase wordt de haalbaarheid van het project onderzocht. Hierbij kan HDB ontzorgen door onze expertise in proefsleuven en andere soorten onderzoek naar kabels en leidingen. De initiatiefnemer draagt in deze fase de verantwoordelijkheid.  

Ontwerpfase 

 • In de ontwerpfase heeft de ontwerper de verantwoordelijkheid voor het naleven van de CROW 500 richtlijnen. Hierbij wordt een maatregelenplan opgesteld aan de hand van de risico-inventarisatie die is gemaakt in de onderzoeksfase en het ontwerp. 

Werkvoorbereidingsfase 

 • De grondroeder vertaalt in de werkvoorbereidingsfase de maatregelen naar een werkinstructie en doet melding bij het KLIC.  

Uitvoeringsfase 

 • Tijdens en na de uitvoering dragen de initiatiefnemer en grondroerder samen de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van graafschades. Dit doet men mede door tijdens en na de werkzaamheden te evalueren en zo nodig bij te sturen. 

Gebruiksfase 

 • De zesde fase die staat beschreven in de CROW 500 is de gebruiksfase waarbij de beheerder het nieuwe initiatief in gebruik neemt. Wanneer er voor onderhoud nieuwe graafwerkzaamheden plaats moeten vinden, dan wordt er een nieuw project gestart.

Handhaving per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt er gehandhaafd op de CROW 500. Dit houdt in dat iedereen binnen de graafketen zich moet houden aan de richtlijnen zoals beschreven in de publicatie. Ook jij als opdrachtgever, ontwerper of beheerder draagt verantwoordelijkheden in het voorkomen van graafschades, ook al voer je deze werkzaamheden niet zelf uit.  

HDB als expert

Door de expertises die we als HDB in huis hebben, kunnen we bij iedere rol en fase de juiste kennis en diensten aanbieden welke bijdraagt aan het CROW 500 proof maken van jouw project en organisatie. Meer weten over de CROW 500? Neem dan direct contact op met één van onze experts.